menu

Wyniki: 721
Sortuj według: Trafność
Kurs

Google Cloud Essentials

In this introductory-level Quest, you will get hands-on practice with the Google Cloud’s fundamental tools and services. Google Cloud Essentials is the recommended first Quest for the Google Cloud learner - you will come in with little or no prior cloud knowledge, and come out with practical experience that you can apply to your first Google Cloud project. From writing Cloud Shell commands and deploying your first virtual machine, to running applications on Kubernetes Engine or with load balancing, Google Cloud Essentials is a prime introduction to the platform’s basic features. 1-minute videos walk you through key concepts for each lab.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil) 简体中文
Kurs

Getting Started - Create and Manage Cloud Resource

W tym kursie z poziomu wprowadzającego możesz przećwiczyć korzystanie z podstawowych narzędzi i usług Google Cloud. Pierwsze kroki – Tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi to pierwszy kurs zalecany w trakcie szkolenia nowych użytkowników Google Cloud. Ukończenie go pozwoli użytkownikowi z niewielkim doświadczeniem lub bez niego uzyskać praktyczną wiedzę, którą będzie mógł zastosować w swoim pierwszym projekcie Google Cloud. Kurs jest wprowadzeniem do podstawowych funkcji Google Cloud i obejmuje między innymi pisanie poleceń Cloud Shell i wdrażanie pierwszej maszyny wirtualnej, a także uruchamianie aplikacji w środowisku Kubernetes Engine lub z równoważeniem obciążenia. Jeśli ukończysz ten kurs wraz z Challenge Lab na końcu, otrzymasz cyfrową plakietkę Google Cloud. Przez kluczowe pojęcia dotyczące poszczególnych modułów przeprowadzą Cię 1-minutowe filmy..

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil) 简体中文
Kurs

Baseline: Infrastructure

If you are a novice cloud developer looking for hands-on practice beyond Google Cloud Essentials, this quest is for you. You will get practical experience through labs that dive into Cloud Storage and other key application services like Stackdriver and Cloud Functions. By taking this quest, you will develop valuable skills that are applicable to any Google Cloud initiative. 1-minute videos walk you through key concepts for these labs.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil) 简体中文
Kurs

Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud

Jeśli jesteś początkującym programistą aplikacji internetowych i potrzebujesz dodatkowych ćwiczeń praktycznych (poza zawartymi w kursie Pierwsze kroki – Tworzenie zasobów w Google Cloud i zarządzanie nimi), ten kurs jest dla Ciebie. Obejmuje on moduły dotyczące Cloud Storage i innych kluczowych aplikacji oraz usług, takich jak Stackdriver czy Cloud Functions. Uczestnicząc w nim, zdobędziesz wartościowe umiejętności i doświadczenie przydatne w każdym projekcie Google Cloud. Jeśli ukończysz ten kurs wraz z Challenge Lab na końcu, otrzymasz cyfrową plakietkę Google Cloud. Przez kluczowe pojęcia dotyczące poszczególnych modułów przeprowadzą Cię 1-minutowe filmy.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 Polski português (Brasil) 简体中文
Kurs

Baseline: Data, ML, AI

Big data, machine learning, and artificial intelligence are today’s hot computing topics, but these fields are quite specialized and introductory material is hard to come by. Fortunately, Google Cloud provides user-friendly services in these areas and Qwiklabs has you covered with this introductory-level quest, so you can take your first steps with tools like Big Query, Cloud Speech API, and AI Platform. Want extra help? 1-minute videos walk you through key concepts for each lab.

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Kurs

Perform Foundational Data, ML, and AI Tasks in Google Cloud

Big data, systemy uczące się i sztuczna inteligencja to popularne tematy w branży IT, ale są to wyspecjalizowane dziedziny, przez co trudno znaleźć materiały wprowadzające w te zagadnienia. Na szczęście Google Cloud zapewnia łatwe w użyciu usługi związane z tymi obszarami, a w Qwiklabs dostępny jest kurs z poziomu wprowadzającego, który pozwala wypróbować narzędzia, takie jak Big Query, Cloud Speech API czy AI Platform. Jeśli ukończysz ten kurs wraz z Challenge Lab na końcu, otrzymasz cyfrową plakietkę Google Cloud. Przez kluczowe pojęcia dotyczące poszczególnych modułów przeprowadzą Cię 1-minutowe filmy.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Polski português (Brasil)
Kurs

Cloud Architecture

This fundamental-level quest is unique amongst the other Qwiklabs offerings. The labs have been curated to give IT professionals hands-on practice with topics and services that appear in the Google Cloud Certified Professional Cloud Architect Certification. From IAM, to networking, to Kubernetes engine deployment, this quest is composed of specific labs that will put your Google Cloud knowledge to the test. Be aware that while practice with these labs will increase your skills and abilities, we recommend that you also review the exam guide and other available preparation resources.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 português (Brasil)
Kurs

Deploy and Manage Cloud Environments with Google Cloud

This fundamental-level quest is unique amongst the other Qwiklabs offerings. The labs have been curated to give IT professionals hands-on practice with topics and services that appear in the Google Cloud Certified Professional Cloud Architect Certification. From IAM, to networking, to Kubernetes engine deployment, this quest is composed of specific labs that will put your Google Cloud knowledge to the test. Complete this quest, including the challenge lab at the end, to receive an exclusive Google Cloud digital badge. Be aware that while practice with these labs will increase your skills and abilities, we recommend that you also review the exam guide and other available preparation resources.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)
Kurs

Automate Interactions with Contact Center AI

The heart of Contact Center AI is its conversational core, whose human-like interactions are redefining the possibilities of AI-powered conversation. In this quest you will learn how to build a virtual agent, design conversational flows for your virtual agent, and add a phone gateway to a virtual agent. Complete this quest, including the the challenge lab at the end, to receive an exclusive Google Cloud digital badge. The challenge lab does not provide prescriptive steps, but requires solutions to be built with minimal guidance, and will put your Google Cloud technology skills to the test!

Deutsch English español (Latinoamérica) français 日本語 português (Brasil)
Kurs

Cloud Architecture: Design, Implement, and Manage

This quest of "Challenge Labs" gives the student preparing for the Google Cloud Certified Professional Cloud Architect certification hands-on practice with common business/technology solutions using Google Cloud architectures. Challenge Labs do not provide the "cookbook" steps, but require solutions to be built with minimal guidance, across many Google Cloud technologies. All labs have activity tracking, and in order to earn this badge you must score 100% in each lab. This quest is not easy and will put your Google Cloud technology skills to the test! Be aware that while practice with these labs will increase your knowledge and abilities, additional study, experience, and background in cloud architecture is recommended to prepare for this certification. Complete this quest to receive an exclusive Google Cloud digital badge.

Deutsch English español (Latinoamérica) français bahasa Indonesia 日本語 한국어 português (Brasil)

Filtr

Środowisko chmury
expand_more
Czas trwania
expand_more
Modalność
expand_more