menu
arrow_back

Tworzenie aplikacji: przechowywanie danych aplikacji w Cloud Datastore – Python

search share Dołącz Zaloguj się

Tworzenie aplikacji: przechowywanie danych aplikacji w Cloud Datastore – Python

50 godz. Punkty: 7

GSP184

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Google Cloud Datastore to baza danych dokumentów NoSQL zaprojektowana pod kątem automatycznego skalowania, wysokiej wydajności i łatwego tworzenia aplikacji. W tym module skorzystasz z bazy danych Datastore do przechowania danych internetowej aplikacji quizu. Skonfigurujesz też aplikację, aby pobierała dane z Datastore i wyświetlała je w quizie.

Szkielet aplikacji quizu został już napisany. Skopiujesz repozytorium zawierające ten szkielet przy użyciu Google Cloud Shell, sprawdzisz kod w edytorze Cloud Shell i wyświetlisz go za pomocą funkcji podglądu w przeglądarce. Następnie zmodyfikujesz kod, aby dane były przechowywane w Cloud Datastore.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do Google Cloud Console.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł