menu
arrow_back

Google Cloud SQL'e Veri Yükleme

search share Join Sign in

Google Cloud SQL'e Veri Yükleme

1 hour 7 Credits

GSP196

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

Bu laboratuvarda, CSV metin dosyalarından Cloud SQL'e veri aktarmayı ve ardından basit sorgular kullanarak bazı temel veri analizlerini gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz.

Bu laboratuvarda kullanılan veri kümesi ABD Ulaşım İstatistikleri Bürosundan (BTS) alınmıştır ve ABD'deki yurt içi uçuşlarla ilgili geçmiş bilgileri içerir. Veri bilimi alanına ait birçok kavram ve tekniği açıklamak için kullanılabilen bu veri kümesinden, Data Science on Google Cloud Platform Görevi kapsamındaki tüm laboratuvarlarda yararlanılır.

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

  • Get temporary access to the Google Cloud Console.
  • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
  • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab