menu
arrow_back

Prezentacja Qwiklabs i Google Cloud Platform

search share Dołącz Zaloguj się

Prezentacja Qwiklabs i Google Cloud Platform

45 godz. Bezpłatne

GSP282

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

Google Cloud jest pakietem usług internetowych hostowanych w infrastrukturze Google. Oferuje on różnorodne usługi i interfejsy API – umożliwiające między innymi przetwarzanie, przechowywanie i analizę danych, a także rozwiązania związane z systemami uczącymi się oraz sieciami. Pakiet ten można integrować z wszelkimi aplikacjami i projektami w chmurze, zarówno prywatnymi, jak i firmowymi.

W ramach tego modułu szkoleniowego dla użytkowników początkujących zapoznasz się z Google Cloud, wykonując ćwiczenia w Cloud Console – interfejsie w przeglądarce, który pozwala używać usług Google Cloud i zarządzać nimi. Nauczysz się też rozpoznawać najważniejsze funkcje Google Cloud oraz szczegółowo poznasz sposób obsługi środowiska Qwiklabs. Jeśli korzystasz z usług w chmurze po raz pierwszy lub poszukujesz ogólnych informacji na temat Google Cloud i Qwiklabs, jesteś we właściwym miejscu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym module i zagadnieniach, których dotyczą zawarte w nim ćwiczenia.

Czego się nauczysz

Ten moduł obejmuje takie zagadnienia:

 • informacje o platformie Qwiklabs i najważniejszych funkcjach środowiska modułów;

 • informacje o punktach Qwiklabs (i możliwości ich zakupu) oraz sposobie uruchamiania modułów;

 • informacje o uzyskiwaniu dostępu do Cloud Console przy użyciu danych logowania;

 • informacje o projektach Google Cloud i popularnych mitach na ich temat;

 • informacje o typach usług Google Cloud dostępnych w menu nawigacyjnym;

 • informacje o rolach podstawowych i używaniu usługi Cloud IAM do sprawdzania, jakie działania mogą wykonywać określeni użytkownicy;

 • informacje o Cloud Shell i uruchamianiu poleceń za pomocą narzędzia gcloud;

 • informacje o bibliotece interfejsów API i jej najważniejszych funkcjach;

 • informacje o narzędziach zainstalowanych w Cloud Shell i tworzeniu, edytowaniu oraz wyświetlaniu zawartości plików przy użyciu poleceń takich jak touch, nano czy cat.

Wymagania wstępne

Ten moduł przeznaczony jest dla użytkowników początkujących. Ukończ go w pierwszej kolejności, jeśli nie znasz jeszcze Google Cloud lub Qwiklabs. Jeśli masz już doświadczenie z Qwiklabs i Cloud Console, rozważ przejście do jednego z tych modułów:

Jeśli zdecydujesz się wziąć jeden, pamiętaj, aby teraz zakończyć to laboratorium.

Jeśli masz osobiste lub firmowe konto lub projekt Google Cloud, wyloguj się z tego konta. Jeśli pozostaniesz zalogowany na swoim koncie osobistym / firmowym i uruchomisz laboratorium w tej samej przeglądarce, Twoje poświadczenia mogą zostać zdezorientowane, co spowoduje przypadkowe wylogowanie z laboratorium.

Jeśli używasz Pixelbooka, uruchom laboratorium w oknie incognito.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

 • Uzyskaj tymczasowy dostęp do konsola w chmurze.
 • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
 • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł