menu
arrow_back

BigQuery ve Cloud SQL için SQL'e giriş

search share Join Sign in

BigQuery ve Cloud SQL için SQL'e giriş

1 hour 15 minutes 1 Credit

GSP281

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili), yapılandırılmış veri kümelerine soru sormanıza ve bunlardan ayrıntılı bilgiler elde etmenize olanak tanıyan veri işlemleri için standart bir dildir. Veritabanı yönetimi alanında yaygın bir şekilde kullanılır. İşlem kayıtlarının ilişkisel veritabanlarına yazılması ve petabayt ölçeğinde veri analizi gibi görevleri gerçekleştirmenizi sağlar.

SQL'le tanışmanızı sağlayacak olan bu laboratuvar, sizi Qwiklabs'deki veri bilimi konularıyla ilgili çok sayıda laboratuvar ve göreve hazırlamak için tasarlanmıştır. Laboratuvar iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde SQL sorgulaması için temel anahtar kelimeleri öğrenecek ve bu anahtar kelimeleri, Londra'daki bisiklet paylaşımlarıyla ilgili bilgiler içeren herkese açık bir veri kümesi üzerinde, BigQuery konsolundan çalıştıracaksınız.

İkinci bölümdeyse Londra'daki bisiklet paylaşımı veri kümesinin alt kümelerini CSV dosyalarına aktaracak ve bu dosyaları Cloud SQL'e yükleyeceksiniz. Ardından, veritabanı ve tablolar oluşturup yönetmek için Cloud SQL kullanmayı öğreneceksiniz. Laboratuvarın sonuna doğru, verileri değiştirip düzenleyen ek SQL anahtar kelimelerini kullanarak uygulamalı alıştırmalar yapacaksınız.

Hedefler

Bu laboratuvarda şunları öğreneceksiniz:

 • Veritabanlarını tablo ve projelerden ayırma
 • Basit sorgular oluşturmak için SELECT, FROM ve WHERE anahtar kelimelerini kullanma
 • BigQuery konsolundaki farklı bileşen ve hiyerarşileri tanıma
 • Veritabanı ve tabloları BigQuery'ye yükleme
 • Tablolar üzerinde basit sorgular yürütme
 • COUNT, GROUP BY, AS ve ORDER BY anahtar kelimeleri hakkında bilgi edinme
 • Veri kümelerinden anlamlı veriler elde etmek için yukarıda değinilen komutları yürütüp komut zinciri oluşturma
 • Veri alt kümesini CSV dosyasına aktarma ve söz konusu dosyayı yeni bir Cloud Storage paketinde depolama
 • Yeni Cloud SQL örneği oluşturma ve dışa aktardığınız CSV dosyasını yeni tablo olarak yükleme
 • Cloud SQL'de CREATE DATABASE, CREATE TABLE, DELETE, INSERT INTO ve UNION sorgularını çalıştırma

Ön koşullar

Çok Önemli: Bu laboratuvara başlamadan önce kişisel veya kurumsal Gmail hesabınızdan çıkış yapın.

Bu laboratuvar giriş düzeyine uygundur. Yani SQL konusunda çok az deneyimli veya deneyimsiz olduğunuz varsayılır. Cloud Storage ve Cloud Shell'e aşina olmanız önerilir ancak zorunlu değildir. Bu laboratuvarda SQL sorgularını okuma ve yazmayla ilgili temel bilgileri öğreneceksiniz. Bu işlemleri BigQuery ve Cloud SQL kullanarak uygulayacaksınız.

Bu laboratuvara katılmadan önce SQL'deki yeterlilik seviyenizi değerlendirin. Aşağıda verilen laboratuvarlar daha zorlayıcıdır ve bilgilerinizi daha gelişmiş kullanım alanlarına uygulamanızı sağlar:

Hazır olduğunuzda sayfayı aşağı kaydırın ve laboratuvar ortamınızı hazırlamak için gereken adımları uygulayın.

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

 • Get temporary access to the Google Cloud Console.
 • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
 • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab