menu
arrow_back

AI Platform: Qwik Start

search share Join Sign in

AI Platform: Qwik Start

1 hour 1 Credit

GSP076

Google Cloud Rehbersiz Laboratuvarları

Genel Bakış

Bu laboratuvarda, hem yerel olarak hem de AI Platform'da TensorFlow 2.x model eğitimiyle ilgili uygulamalı alıştırmalar sağlanmaktadır. Eğitim sonunda, modelinizi sunma (tahmin) amacıyla AI Platform'a nasıl dağıtacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Modelinizi, United States Census Income Dataset'i kullanarak bir kişinin gelir kategorisini tahmin etmek amacıyla kullanacaksınız.

Bu laboratuvar, AI Platform'da eğitim ve tahmin konularını giriş seviyesinde ele alan, uçtan uca bir deneyim sağlamaktadır. Bu laboratuvarda sayım veri kümesi şu amaçlarla kullanılacaktır:

  • Bir TensorFlow 2.x eğitim uygulaması oluşturmak ve bu uygulamayı yerel olarak doğrulamak.
  • Eğitim işinizi bulutta, tek çalışanlı bir örnekte çalıştırmak.
  • Tahmini desteklemek için bir model dağıtmak.
  • Online bir tahmin istemek ve yanıtı görmek.

Derlemeniz istenen nedir?

Örnek, United States Census Income Dataset'i temel alarak gelir kategorisini tahmin eden bir sınıflandırma modeli oluşturur. İki gelir kategorisi (etiket olarak da bilinir) şu şekildedir:

  • >50K - 50.000 dolardan fazla
  • <=50K - 50.000 dolardan az veya 50.000 dolara eşit

Örnek, modeli Keras Sequential API'yi kullanarak tanımlar. Örnek, nüfus sayımı veri kümesine özgü veri dönüşümlerini tanımlar ve ardından dönüştürülen (potansiyel olarak) bu özellikleri ya DNN'ye ya da modelin doğrusal bölümüne atar.

Join Qwiklabs to read the rest of this lab...and more!

  • Get temporary access to the cloud console.
  • Over 200 labs from beginner to advanced levels.
  • Bite-sized so you can learn at your own pace.
Join to Start This Lab